Aktuelt
Reflektor-pakken fra GBreflektor skoleutvikling tar utgangspunkt i skoler som ikke lykkes med å skape og opprettholde et trygt læringsmiljø ofte mangler effektive organisatoriske rammer for arbeidet med læringsmiljøet.
Motta nyhetsbrev
Kontakt oss!

GBreflektor skoleutvikling
Gaute Bjørnsen

Telefon: +47 51 45 11 84
Mobil: + 47 901 87 654

gaute.bjornsen@gbreflektor.no

Velkommen til tryggskole.no

front_iiNettsiden er under konstruksjon og det vil være litt mangelfullt med innhold!

Tryggskole.no er en nettportal for arbeidet med å skape et trygt læringsmiljø i skolen.Nettstedet henvender seg til skoleeiere, skoleledere, lærere, andre ansatte i skolen og de foresatte – kort sagt de voksne som sitter med ansvaret for og nøkkelen til det gode læringsmiljøet - og som ikke har tenkt å gi seg før de ser at de har lykkes! GBreflektor skoleutvikling, som står bak tryggskole.no, har gjennom mange år veiledet skoler og skoleeiere i arbeidet med å implementere forskningsbaserte program for et
godt læringsmiljø.

Les mer …

 

Reflektor-pakken

- som her på Tryggskole.no presenteres som en nettbasert Håndbok for godt læringsmiljø - gir skoler en verdimessig, faglig og metodisk konsistent og kompakt veileder for å innføre, vedlikeholde og videreutvikle en kontrollerbar praksis basert på sentrale prinsipper fra faglitteraturen på sentrale områder som verdigrunnlag/elevsyn, organisering og ledelse, klasseledelse, analyse og problemløsning vedr. klassemiljø, mobbing og annen problematferd.

Les mer …

 

Tjenester

 • Video-forelesninger på tema
  • Verdiplattform og teoretisk forankring
  • Klasseledelse og klassens kollektive ferdigheter
  • Reflektor-metoden mot mobbing, ekskludering og negativ gruppeatferd
  • Organisering og systemutvikling: Læringsmijø-gruppa
 • Presentasjoner (pdf)
 • Litteratur

 

Håndbok for trygt læringsmiljø - sentrale tema:

Som tenkt, så gjort: en konsistent plattform; verdimessig, teoretisk og metodisk.

Oppretting av læringsmiljøteam for analyse av saker, støtte og veiledning i problemløsning og systemutvikling, forebygging og internt læringsarbeid.Les mer …

 
connect_oslo