Aktuelt
Reflektor-pakken fra GBreflektor skoleutvikling tar utgangspunkt i skoler som ikke lykkes med å skape og opprettholde et trygt læringsmiljø ofte mangler effektive organisatoriske rammer for arbeidet med læringsmiljøet.
Motta nyhetsbrev
Kontakt oss!

GBreflektor skoleutvikling
Gaute Bjørnsen

Telefon: +47 51 45 11 84
Mobil: + 47 901 87 654

gaute.bjornsen@gbreflektor.no

Reflektor-pakken

- som her på Tryggskole.no presenteres som en nettbasert Håndbok for godt læringsmiljø - gir skoler en verdimessig, faglig og metodisk konsistent og kompakt veileder for å innføre, vedlikeholde og videreutvikle en kontrollerbar praksis basert på sentrale prinsipper fra faglitteraturen på sentrale områder som verdigrunnlag/elevsyn, organisering og ledelse, klasseledelse, analyse og problemløsning vedr. klassemiljø, mobbing og annen problematferd.

Tanken om at “Less Is More” står sentralt: at det er viktigere å gjennomføre de viktigste tiltakene med høy kvalitet, og sikre og vedlikeholde en “basiskompetanse” i alle ledd, enn å gjøre litt av alt – når/om en får tid. Reflektor-pakken fokuserer på å øke gjennomføringsevnen i alle ledd gjennom felles fokus og kontrollerbar praksis. Dette innebærer en realistisk tilnærming til tidsbruk og systemgrep knyttet til organisering av arbeidet - tiltak som erfaringsvis gir klare positive effekter etter kort tid.

I tillegg finner dere her en ressursbank med artikler, korte nett-forelesninger til bruk i fellestiden og i veiledning, maler for spørreundersøkelser til lokalt bruk (Questback) og annet støttemateriell – eks. tilbud om kurs og veiledning – også via video-møter ved hjelp av Microsoft Communicator.