Aktuelt
Reflektor-pakken fra GBreflektor skoleutvikling tar utgangspunkt i skoler som ikke lykkes med å skape og opprettholde et trygt læringsmiljø ofte mangler effektive organisatoriske rammer for arbeidet med læringsmiljøet.
Motta nyhetsbrev
Kontakt oss!

GBreflektor skoleutvikling
Gaute Bjørnsen

Telefon: +47 51 45 11 84
Mobil: + 47 901 87 654

gaute.bjornsen@gbreflektor.no

Om GBreflektor


GBreflektor skoleutvikling ble etablert i 2005 av Gaute Bjørnsen, cand. Polit., med bagrunn som sosionom og lærer, og 20 års erfaring fra veiledningsarbeid i skolen vedr. problematferd, læringsmiljø og mobbing – både som ansatt ved skolekontor, i PP-tjeneste og i Oppfølgingstjenesten for videregående skole. 2000-2005 var Bjørnsen ansatt ved Senter for atferdsforskning, UiS, og var der sentral i utvikling og implementering av ConnectOSLO-programmet.
Fra 2005 har Bjørnsen gjennom sitt foretak GBreflektor skoleutvikling levert faglige tjenester til skoler og kommuner i Norge, og hovedoppdragsgiver er siden 2005 Oslo kommune, Utdannningsetaten, der GBreflektor er faglig veileder for oppfølging av de 31 skolene i ConnectOSLO-programmet og for videreutvikling av programmet og strategi på området læringsmiljø.