Aktuelt
Reflektor-pakken fra GBreflektor skoleutvikling tar utgangspunkt i skoler som ikke lykkes med å skape og opprettholde et trygt læringsmiljø ofte mangler effektive organisatoriske rammer for arbeidet med læringsmiljøet.
Motta nyhetsbrev
Kontakt oss!

GBreflektor skoleutvikling
Gaute Bjørnsen

Telefon: +47 51 45 11 84
Mobil: + 47 901 87 654

gaute.bjornsen@gbreflektor.no

Velkommen til tryggskole.no

front_iiNettsiden er under konstruksjon og det vil være litt mangelfullt med innhold!

Tryggskole.no er en nettportal for arbeidet med å skape et trygt læringsmiljø i skolen.Nettstedet henvender seg til skoleeiere, skoleledere, lærere, andre ansatte i skolen og de foresatte – kort sagt de voksne som sitter med ansvaret for og nøkkelen til det gode læringsmiljøet - og som ikke har tenkt å gi seg før de ser at de har lykkes! GBreflektor skoleutvikling, som står bak tryggskole.no, har gjennom mange år veiledet skoler og skoleeiere i arbeidet med å implementere forskningsbaserte program for et
godt læringsmiljø.

Erfaringene og strategiene som presenteres på tryggskole.no er sammenfallende med det nyere forskning viser: at det hjelper ikke med et aldri så godt forskningsbasert og veldokumentert program dersom skolen ikke makter å omsette de anbefalte prinsipper til daglig praksis. GBreflektor skoleutvikling tar utgangspunkt i skolens travle hverdag, og har utviklet en tiltakspakke som er "overkommelig" mht tids- og ressursbruk - men som til gjengjeld forutsetter evne og vilje til å tenke kvalitet og felles forpliktelse i alle ledd. Den gode skolen skapes gjennom lagspill - der evnen til kollektiv tenking og bevegelse er sentral for å lykkes,