Aktuelt
Reflektor-pakken fra GBreflektor skoleutvikling tar utgangspunkt i skoler som ikke lykkes med å skape og opprettholde et trygt læringsmiljø ofte mangler effektive organisatoriske rammer for arbeidet med læringsmiljøet.
Motta nyhetsbrev
Kontakt oss!

GBreflektor skoleutvikling
Gaute Bjørnsen

Telefon: +47 51 45 11 84
Mobil: + 47 901 87 654

gaute.bjornsen@gbreflektor.no

Håndbok for trygt læringsmiljø - sentrale tema:


Klassens kollektive ferdigheter: 10 sentrale kollektive ferdigheter som øves inn i alle klasser i samspill med kontaktlærer og timelærerne.(gode læringsmiljø kan ikke vedtas – de må øves og arbeides inn, lik et fotballag som øver på sine kollektive bevegelser og innøvde trekk..)

Reflektor-metoden mot mobbing og negativ gruppeatferd: bevisstgjøring vedr. typiske roller og mekanismer og fokus på viktigheten av å hjelpe alle involverte ut av vanskelige roller skaper gode og varige løsninger.

Hjem/skole-samarbeid: en skole som åpent og entusiastisk formidler sin tenking og praksis vinner kampen om både de foresattes og elevenes tillit. (figur: Tillitstriangelet)